• Zwroty i reklamacje

 

 

Reklamacje

 

1. Do składanej reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu otrzymanego przy odbiorze zamówienia (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty odesłania ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku  Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.