• Polityka prywatności

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności powstała w oparciu o RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Firma Kubuś Jerzy Seweryniak z siedzibą w Milanówku ul.Józefa Piłsudskiego 14.05-822 Milanówek NIP: 529-154-85-20 prowadzący sklep internetowy pod adresem: e-kubus.pl.

 
§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym e-kubus.pl, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy, jak również obsługi procesu reklamacji, czy też ewentualnego dochodzenia należności. Sklep Firma Kubuś Jerzy Seweryniak z siedzibą w Milanówku nie prowadzi za pośrednictwem sklepie internetowym e-kubus.pl żadnych badań marketingowych.

2. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w Firmie Kubuś Jerzy Seweryniak pod adresem: www.e-kubus.pl

 

§ 3
PLIKI "COOKIES"

1. Strona e-kubus.pl używa „cookies”. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień „cookies” w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2. Pliki „cookies” przechowywane będą w celu utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w szczególności rejestracji i logowania użytkowników oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu e-kubus.pl

3. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu e-kubus.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny